Cần lưu ý gì khi kiểm định cân ô tô điện tử?

Kiểm định cân ô tô điện tử - Quá trình kiểm định cân ô tô

Khi lắp đặt một trạm cân ô tô, việc cuối cùng và không thể thiếu chính là kiểm định cân ô tô điện tử. Một chiếc cân đạt chuẩn cần đáp ứng một số yêu cầu sau theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 21 của Luật Đo lường năm 2011 đã quy định:

“2. Phương tiện đo nhóm 2  phải được kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng trong thực tế, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa.”

Cân ô tô là thiết bị đo lường thuộc nhóm 2 được quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã quy định về đo lường đối với các phương tiện đo thuộc nhóm 2 và được sửa đổi tại thông tư số 7/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại bảng này, quy định cân ô tô khi thực hiện kiểm định cần đáp ứng đủ các bước:

– Kiểm định ban đầu

– Kiểm định định kỳ

– Kiểm định sau sửa chữa.

Kiểm định cân ô tô điện tử - Quá trình kiểm định cân ô tô
Quá trình kiểm định cân ô tô

Điều 20 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định yêu cầu đối với quá trình kiểm định cân ô tô như sau:

“Điều 20: Yêu cầu đối với việc thực hiện kiểm định

1. Việc kiểm định được lựa chọn bởi cơ sở có phương tiện đo lường cần kiểm định, thực hiện kiểm định đúng theo thỏa thuận với tổ chức kiểm định đã được chỉ định có phạm vi kiểm định phù hợp theo Danh mục các tổ chức kiểm định được chỉ định.

2. Việc kiểm định cân ô tô được thực hiện bởi kiểm định viên đo lường của tổ chức kiểm định đã được chỉ định. Kiểm định viên thực hiện phải là người đã được chứng nhận và cấp thẻ theo quy định.

3. Quá trình kiểm định cần được thực hiện theo trình tự và thủ tục đã được quy định tại quy trình kiểm định phương tiện đo tương ứng do Tổng cục ban hành.

4. Trong trường hợp phương tiện đo chưa có quy trình kiểm định, Tổng cục đo lường sẽ chỉ định một tổ chức kiểm định xây dựng và trình lên Tổng cục phê duyeeth quy trình kiểm định tạm thời và tiến hành thực hiện kiểm định.

Quy trình kiểm định tạm thời sẽ được xây dựng dựa trên một số căn cứ cụ thể là: Khuyến nghị của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML), tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), tiêu chuẩn của tổ chức hóa quốc tế (ISO), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến mẫu,…

5. Chứng chỉ kiểm định được làm theo mẫu thống nhất được phổ cập trên toàn quốc

6. Chứng chỉ kiểm định cần phải được in ấn, chế tạo, phát hành, quản lý và sử dụng theo đúng quy định được đề ra. Chứng chỉ kiểm định sẽ được cấp cho phương tiện đo lường đã được kiểm định đạt chuẩn, có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Kiểm định cân ô tô điện tử - Chứng chỉ kiểm định cân ô tô điện tử
Chứng chỉ kiểm định cân ô tô điện tử

7. Chứng chỉ kiểm định có giá trị sử dụng đến khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

– Chu kỳ kiểm định đã hết

– Có sự thay đổi hoặc cải tiến làm thay đổi những đặc trưng kỹ thuật đo lường của phương tiện đo.

– Phương tiện đo đã bị hỏng hoặc không còn đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định

– Các chứng chỉ kiểm định đã bị mất, bị hỏng hoặc hư hại

Nhìn chung, yêu cầu về kiểm định cân ô tô sẽ tóm gọn trong những ý sau:

– Việc kiểm định cân ô tô sẽ do cơ sở có phương tiện đo cần kiểm định thực hiện, theo thỏa thuận với tổ chức kiểm định được chỉ định thuộc danh sách do pháp luật quy định

– Quá trình kiểm định sẽ được thực hiện bởi kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định được thỏa thuận (kiểm định viên cần có chứng nhận và cấp thẻ theo quy định)

– Việc kiểm định sẽ được thực hiện theo trình tự và thủ tục do Tổng cục ban hạn.

– Chứng chỉ kiểm định được làm theo mẫu thống nhất chung trên toàn quốc

– Chứng chỉ kiểm định cần được in ấn, chế tạo và phát hành, quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Chứng chỉ được cấp cho cân ô tô được kiểm định đạt chuẩn yêu cầu có giá trị trên toàn quốc

– Giá trị kiểm định sẽ không còn hiệu lực khi: Chu kỳ kiểm định hết, có sự thay đổi hoặc cải tiền làm thay đổi những đặc trưng kỹ thuật về đo lường của phương tiện đo; cân hỏng, hoặc yêu cầu kỹ thuật đo lường được quy định không còn đảm bảo; chứng chỉ kiểm định bị mất, hỏng hoặc hư hại

Trên đây là những quy định của pháp luật về quy trình kiểm định cân ô tô điện tử. Khi lắp đặt trạm cân, quý khách hàng bắt buộc phải kiểm định cân để đảm bảo độ chính xác của cân.

Hiện Tân Phát đã và đang sản xuất và cung cấp đa dạng các loại trạm cân ô tô điện tử chất lượng, giá tốt, đồng thời kiểm định cân theo quy định của pháp luật. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN PHÁT

  • Địa chỉ: VT32, LK4, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
  • Hotline: 0963 966 866
  • Email: tudonghoa88@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *